Sportmassage Amsterdam

 • Sport massage

  Sport massage

  sportmassage
  When there is a daily routine of sports, the muscles may have a hard time enduring it. A good training balance, in which there is sufficient rest, is the most important to prevent overburdening symptoms. Besides that it is sensible to pay extra attention to relaxation and recovery. It maybe wise to think in terms of  sportmassage and good nutrition, .

  Read more...
 • Foot reflexology

  Foot reflexology

  doha-voetreflextherapieImageFoot reflexology is a natural and effective method to cure and prevent physical as well as mental discomforts.

  Read more...
 • Personal trainer Amsterdam

  Personal trainer Amsterdam

  personal-training-doha-amsterdamAs a personal trainer I would like to set some realistic targets together with you and reach them in a well defined program. There are many different ways to do this. For me, what is important is to have your input in what is important to you and how I can help you to reach the set targets.
  Feel free to make a non- binding appointment in which we can see which options there are for you to reach your targets.

  Read more...
 • Drainage assembly

  Drainage assembly

  doha-LymfedrainageLymfedrainage wordt geadviseerd als de lymfestroom slecht werkt. Dit is o.a. merkbaar: Bij vocht vasthouden (dikke enkels, voeten, handen,oorlellen en (beginnende) spataderen.Tevens kunnen wij met behulp van de Lymphomed de lymfestroom meten en kijken of er een blokkade is. Indien deze blokkade aanwezig is, kunnen we de lymfestroom activeren en draineren én de blokkade weghalen.

  Read more...

Sportmassage, Voetreflextherapie,
Lymfedrainage en Personal Training.

Sportmassage Amsterdam

Nieuws

 • Privacy Beleid

  Uw Privacy

  Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij , als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

  Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • •  Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
   •  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  Als uw behandelend therapeuten hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben beide een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  •  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.
  •  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

  Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

  Privacy op de Zorgnota

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  Dit zijn:

  • •  Naam, adres, woonplaats en geboortedatum
   •  Datum van de behandeling
   •  Een korte omschrijving van de behandeling, bv behandeling voetreflextherapie.
   •  De kosten van het consult