Sportmassage Amsterdam

 • Sportmassage Amsterdam

  Sportmassage Amsterdam

  sportmassage


  Als er bijna dagelijks gesport wordt, hebben de spieren het behoorlijk zwaar te verduren. Een goede trainingsbelasting, waarin voldoende rust is ingebouwd, is het allerbelangrijkste om overbelastingsverschijnselen te voorkomen. Daarnaast is het verstandig extra aandacht aan ontspanning en herstel te geven. Denk hierbij aan sportmassage en goede voeding.

  Lees meer...
 • Personal trainer Amsterdam

  Personal trainer Amsterdam

  personal-training-doha-amsterdamAls personal trainer wil ik met u samen realistische doelen stellen en die in een door ons uitgestippeld traject halen .
  Er zijn vele mogelijkheden om dit te doen. Zowel indoor als outdoor. Ik vind het vooral belangrijk dat u uw stem duidelijk laat horen. Wat vindt u belangrijk en wat kan ik voor u betekenen om uw doelstelling te realiseren . Voor meer informatie kijk op www.personaltraineramsterdam.nu
  Maak een vrijblijvende afspraak dan gaan we samen bepalen welke mogelijkheden er voor u zijn om gestelde doelen te halen.

  Lees meer...
 • Voetreflex Amsterdam

  Voetreflex Amsterdam

  doha-voetreflextherapieVoetreflextherapie is een natuurlijke en effectieve methode om lichamelijke en geestelijke ongemakken te genezen en te voorkomen. 
Middels reflexpunten die zich op en onder de voeten bevinden, kan de behandelaar invloed uitoefenen op uw organen en andere delen van uw 
lichaam.

  Lees meer...
 • Oncoreflex®

  Oncoreflex®

  doha-massageruimte2

   

  Wat is Oncoreflex®?

  Oncoreflex® is een therapie die gericht is op de oncologische patiënt met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.

  Oncoreflex® kan ondersteuning bieden voor, tijdens en na de reguliere behandelingen van chemokuren, bestralingen en/of operaties om de bijwerkingen te verminderen.

  Lees meer...
 • Lymfedrainage Amsterdam

  Lymfedrainage Amsterdam

  doha-LymfedrainageLymfedrainage wordt geadviseerd als de lymfestroom slecht werkt. Dit is o.a. merkbaar: Bij vocht vasthouden (dikke enkels, voeten, handen,oorlellen en (beginnende) spataderen.Tevens kunnen wij met behulp van de Lymphomed de lymfestroom meten en kijken of er een blokkade is. Indien deze blokkade aanwezig is, kunnen we de lymfestroom activeren en draineren én de blokkade verminderen.

  Lees meer...

Sportmassage, Voetreflextherapie,
Lymfedrainage en Personal Training.

Sportmassage Amsterdam

Nieuws

 • Privacy Beleid

  Uw Privacy

  Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij , als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

  Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • •  Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
   •  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  Als uw behandelend therapeuten hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben beide een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  •  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.
  •  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

  Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

  Privacy op de Zorgnota

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  Dit zijn:

  • •  Naam, adres, woonplaats en geboortedatum
   •  Datum van de behandeling
   •  Een korte omschrijving van de behandeling, bv behandeling voetreflextherapie.
   •  De kosten van het consult
 • Vergoedingen Voetreflex Amsterdam

  Sportmassage Amsterdam als onderdeel van DOHA Amsterdam is aangesloten bij de beroepsverening FAGT en de RBCZ. Wij voldoen aan de laatst gestelde eisen opgesteld door de ziektekostenverzekeraars waardoor de behandelingen Voetreflextherapie geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Voor een overzicht verwijzen wij u door naar de website www.fagt.org.

 • Cadeaubonnen online
  Lees meer...